โครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี สำหรับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
【 กรุงเทพ = นิวซิสส์ เอเชีย 】 ผู้สื่อข่าว กฤตธี มหาพิธาน = รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษาเกาหลี สำหรับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (2014 Global Korea Scholarship Program) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามเอกสารแนบด้านล่างหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์ http://www.studyinkorea.go.kr/

          เฉพาะผู้สมัครที่เลือกการสมัคร Via Embassy” กรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษามาได้ตามที่อยู่ของสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี 2014”

ปิดรับสมัครทุนการศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : available dept.zip , KGSP-U-FAQ%282014%29.doc , information.zip , [붙임]2014 KGSP-U 모집요강(Application Guidelines).doc
ขอบคุณข้อมูลจาก : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

reporter@newsisasia.com  / www.newsisasia.com หากนำไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วยค่ะ

ลิงค์อ้างอิง : โครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี สำหรับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557